24 Aralık 2009

FraktallarAhmet Yenice İlköğretim Okulu 8D sınıfı öğrencilerinden
A. Ahmet Keskin'in
"Fraktal" konulu sunum çalışması.
23 Aralık 2009

Ders Notları

Sevgili öğrenciler, bu bölümü işlediğimiz konuları tekrar edebilmeniz amacıyla oluşturdum. 3.Üniteden itibaren işlediğimiz dersleri yüklemeye başladım. Geçmiş dersleri de zaman buldukça yüklemeye çalışacağım. Çok yakında tüm konuların özetini burada bulabilirsiniz. İyi dersler !
22 Aralık 2009

Rakamlar

2 Aralık 2009

Küçük Muhteşemdir“Küçük Muhteşemdir” programı evreni ve tabii ki bizleri oluşturan küçücük parçacıkların biraz olsun popülerleşmeye, ün kazanmaya hakları olduğu fikri üzerine hazırlanan bir program...
11 bölümden oluşan programda, elektronlar protonlar, nötronlar ve bunlar gibi isimlerini duyup da ne olduklarını pek anlamayacağımızı düşündüğümüz diğer madde ve kuvvet parçacıkları tanıtılıyor. ‘Türk Parçacık Hızlandırıcısı Projesi’ 6 değerli çalışanını 2007 yılındaki uçak kazasında kaybetti. Yitirdiğimiz bilim insanlarımızdan Prof. Engin Arık, Araş. Gör. Özgen Berkol Doğan, Engin Abat bu programın hazırlanmasında aktif danışmanlık yaptılar. Bu program, acı kazada kaybettiğimiz 6 başarılı bilim insanına ithaf edilmiştir.
‘Küçük Muhteşemdir’, Her Çarşamba-Perşembe TRT 2’de…İzlemek istediğiniz konunun üzerine tıklayınız.


1.ÜNİTE:

Aynı düzlemde bulunan üç doğrunun durumları
Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar
Çokgenlerin Özellikleri
Çokgenlerin iç açılarının ölçüleri
Eşlik
Dönüşüm geometrisi
Benzerlik
Örüntü ve süslemeler

2.ÜNİTE:

Tam sayılarla işlemler
Örüntüler ve ilişkiler
Tam sayılarla ilgili problemler
Rasyonel sayılar ve sayı doğrusunda gösterilmesi
Rasyonel sayılarla toplama işlemi
ve çıkarma işlemleri
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemleri
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler
Rasyonel sayılarla ilgili problemler

3.ÜNİTE:

Cebirsel ifadelerle toplama
ve çıkarma
İki cebirsel ifadeyi çarpma
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler
Denklemleri problem çözmede kullanma
Doğru orantılı ve ters orantılı nicelikler
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemler
Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamaları
Basit faiz hesaplamaları
İki boyutlu kartezyen koordinat sistemi
Sayı örüntülerini modelleme
Doğrusal denklemler
Doğrusal denklemlerin grafiği
İzlemek istediğiniz konunun üzerine tıklayınız.


1.ÜNİTE: Kümeler ve Olasılık


Kümeleri tanıyalım
Evrensel,alt ve boş küme
Kümelerle işlemler
Doğal sayılar
Olası durumları belirleme
Olasılığın temel kavramları
Olasılığı hesaplama
Olay çeşitleri

2.ÜNİTE: Verilerden Sayılara

Araştırmalarda istatistik
Tablo ve grafikler
Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri
Örüntüler ve ilişkiler
Tam sayılar ve mutlak değer
Tam sayıları karşılaştırma ve sıralama


3.ÜNİTE: Kesirler ve Çarpanlar
Çarpanlar ve katlar
Bölünebilme kuralları
Asal sayılar
Ortak katlar ve bölenler
Kesirleri karşılaştıralım
Kesirlerle tahmin
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri
Kesirlerle çarpma işlemi
Kesirlerle bölme işlemi