İzlemek istediğiniz konunun üzerine tıklayınız.


1.ÜNİTE:

Aynı düzlemde bulunan üç doğrunun durumları
Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar
Çokgenlerin Özellikleri
Çokgenlerin iç açılarının ölçüleri
Eşlik
Dönüşüm geometrisi
Benzerlik
Örüntü ve süslemeler

2.ÜNİTE:

Tam sayılarla işlemler
Örüntüler ve ilişkiler
Tam sayılarla ilgili problemler
Rasyonel sayılar ve sayı doğrusunda gösterilmesi
Rasyonel sayılarla toplama işlemi
ve çıkarma işlemleri
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemleri
Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemler
Rasyonel sayılarla ilgili problemler

3.ÜNİTE:

Cebirsel ifadelerle toplama
ve çıkarma
İki cebirsel ifadeyi çarpma
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler
Denklemleri problem çözmede kullanma
Doğru orantılı ve ters orantılı nicelikler
Doğru ve ters orantıyla ilgili problemler
Alışveriş ve ticarette kullanılan yüzde hesaplamaları
Basit faiz hesaplamaları
İki boyutlu kartezyen koordinat sistemi
Sayı örüntülerini modelleme
Doğrusal denklemler
Doğrusal denklemlerin grafiği

0 yorum: