...
"Bu hafta piyangoda ne kadar para birikmiş? Bilen var mı bu hafta Powerball ne kadar veriyor?"

"10 milyon dolar", dedi arka sıralardaki atletik yapılı bir öğrenci.

"Peki vergi diye birşeyin olmadığı hayali bir ülkede yaşadığımızı varsayalım. Şunu da biliyoruz ki Powerball' kazanma olasılığı 120 milyonda 1. Çünkü sayısal kombinasyonların toplamı bu. Bir loto bileti alarak ne kazanmayı beklediğimi hesaplamak için yapacağım işlem kısaca şöyle oluyor: Kazanma olasılığını kazanacağım miktar ile çarpacağım, sonra da buna kaybetme olasılığımı sıfırla çarpıp ekleyeceğim; sıfırla çarpmamın nedeni de kaybedersek birşey kazanamayacak olmamız."
"Yani bu hafta bir Powerball bileti alsanız ancak 8,3 sent kazanmayı bekleyebilirsiniz. Ama bilet bir dolar ve görüldüğü gibi aslen değeri 8.3 sent. Olasılık kuramına göre piyango bileti almak o zaman mantıklı değil, çünkü ödenen bedel beklenen değerden daha düşük.

"Yani, siz 1 dolar ödeyip de 10 milyon dolar kazanma şansınız olduğunu düşünerek buna değeceğini düşünseniz de, bu doğru değil; çünkü aslında biletin değeri 10 sent bile değil." Caine kahvesini yudumladı ve öğrencilerin bu bilgiyi sindirmesini bekledi. Herkesin bu açıklamayı anladığından emin olduğunda soru sordu. "O zaman ne zaman piyango bileti almak akıl karı bir iş olurdu? Madison cevap verebilecek misin?"

Hoş sarışın oturduğu yerde doğruldu. "Herhalde toplam ikramiye 120 milyonu geçtiğinde."

"Doğru. Peki neden?"

"Çünkü, büyük ikramiye diyelim ki 125 milyon dolar ve kazanma şansı 120 milyonda bir, o zaman her bir biletin beklenen değeri -" Madison durdu ve önündeki hesap makinesinde bir işlem yaptı, "1,04 dolar olurdu, o da biletin bedeli olan bir dolardan fazla."

"Aynen öyle," dedi Caine. "Beklenen değer teorisiyle olayı incelediğimizde, ancak değer bedelden yüksekse o zaman bu risk göze alınmalıdır. Bu yüzden de ancak 120 milyon dolardan fazlasını kazanabileceğiniz bir durumda piyango bileti almak gerekir."
...

Adam Fawer'ın Olasılıksız kitabından alıntıdır.

Pythagoras (Pisagor) matematik, astronomi ve müzik alanında önemli bilimsel çalışmalar yapmış Yunanlı bir filozoftur. M.Ö. 500'lü yıllarda güney sahillerimize yakın olan Sisam adlı Yunan adasında doğduğu tahmin edilmektedir. Mısır ve Babil filozoflarından aldığı eğitimle İtalya'da çalışmalarına devam etmiştir.Matematiğin Aydınlık Dünyası'ndan Pisagor'un Hayatı:Pisagor Teoreminin Animasyonlu İspatları:
(Pisagor teoremine göre bir diküçgende dik kenarların karelerinin toplamları hipotenüsün karesine eşittir.)

İspat 1: Bir dik üçgenin kısa kenarları kullanılarak çizilecek karelerin alanlarının toplamı uzun kenar üzerine çizilecek karenin alanına eşit olur.İspat2:
İspat 3:
İspat4:
İspat 5:

Kaynaklar:
1) http://mathworld.wolfram.com/PythagoreanTheorem.html
2) http://tr.wikipedia.org/wiki/Pisagor_teoremi
3) http://www.curriculumbits.com
4) Pisagor ve Teoremi Kitabı, Paul Starthern
Boyutları 12cm, 8cm ve 4cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloklar birleştirilerek en küçük hacimli içi dolu bir küp oluşturmak isteniyor. Bunun için kaç tane tahta blok kullanmak gerekir?

E.K.O.K (12,8,4) = 24 olduğuna göre,
küpün bir ayrıtı 24 cm olmalı.
24:12 = 2 | 24:8 = 3 | 24:4 = 6
2 x 3 x 6= 36 tane


Ahmet Yenice İlköğretim Okulu 6A sınıfı öğrencilerinden
Hazal DİZDAROĞLU'nun
"En Küçük Ortak Kat" konulu çalışması.Ahmet Yenice İlköğretim Okulu 6A sınıfı öğrencilerinden
İrem CEYLAN' ın
"En Büyük Ortak Bölen" konulu çalışması.
Düzgün Katı Cisimler
(Düzgün Çok Yüzlüler)


Bütün kenarları eşit ve yüzeyleri düzgün çokgen olan katı cisimlere Düzgün Katı Cisim denir. Beş Katı cisim olarak bilinen bu geometrik cisimlere, Platon (Eflâtûn)’un isminden esinlenerek Platonik Cisimler de denilmiştir. Şimdiye kadar bilinen düzgün katılar 5 tanedir. Bunlar:
Platon bu cisimlerin doğayı anlattığını düşünüyordu. Ona göre: Her yüzü bir eşkenar üçgen olan dörtyüzlü ateşi, sekizyüzlü havayı, yirmiyüzlü suyu, yüzleri kareler olan küp toprağı ve yüzleri düzgün beşgenlerden oluşan onikiyüzlü ise, evreni simgeliyordu. Platon "Timaus" adlı eserinde bu düşüncesini açıklamıştı.

Çokyüzlüler içinde özellikle düzgün olanları insanların ilgisini çekmiştir. Bazı arkeolojik kazılarda binlerce yıl öncesine ait taştan yapılmış düzgün çokyüzlüler bulunmuştur. Bunca yıl uğraşılmış olmasına karşın sadece beş tane düzgün çokyüzlü bulunabilmiştir. Yeni çokyüzlüler bulma yönündeki çabalar, Öklid’in "Elemanlar" adlı kitabında bunun başarılamayacağını ispatlaması ile son bulmuştur. Sonuç olarak düzgün geometrik cisimlerden üçgen yüzlülerden 3 tane, beşgen yüzlülerden 1 tane ve bir tane de kare yüzlü vardır.


Beş Katı Cismin özellikleri
  1. Tüm yüzeyler düzgün çokgendir.
  2. Bir köşede kaç yüz birleşiyorsa diğer köşelerde de o kadar yüz birleşmelidir.
  3. Bütün yüzeyler aynı büyüklükte ve eşit olmalıdır.
Düzgün Katı Cisimlerde İkilik İlişkisi


Yukarıda da gördüğünüz gibi ikilik ilişkisine sahip iki çokyüzlü karşılaştırıldığında ayrıt sayılarının aynı olduğu, yüz ile köşe sayılarının ise karşılıklı yer değiştirdikleri görülür. (Örneğin, küp ile sekizyüzlünün oniki olan ayrıt sayıları aynı iken altı ve sekiz olan yüz sayıları ile köşe sayıları karşılıklı olarak yer değiştirmektedir.) Ayrıca aralarında ikilik ilişkisi bulunan çokyüzlülerden herhangi birisinin yüzlerinin orta noktaları birleştirildiğinde diğer çokyüzlü elde edilir. Aynı işlem yeni oluşan çokyüzlü için de tekrar edilirse birinciye benzer bir çokyüzlü elde edilir.


Kaynaklar:
1) http://en.wikipedia.org/wiki/Platonic_solid
2) http://calc101.com/animations/index.html

19 Aralık 2008

Sihirli Küp Yapımı

Gereken Malzemeler;
  • 8 adet eş küp
  • Bant
  • MakasAtatürk 1937 yılında yayınlanan bir geometri kitabı yazmıştır. Bu kitapta kullanılan yeni terimler ayrıntılarıyla açıklanmış ve üzerlerine örnekler de verilmiştir. Bu kitap geometri öğretenlere ve bu konuda bilgi edinmek isteyenlere kılavuz olarak kültür bakanlığınca yayınlanmıştır. (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları; 333: Atatürk Dizisi ;4)

Agop Dilaçar anlatıyor: “1936 yılı sonbaharında bir gün Atatürk beni özel kalem müdürü Süreyya Demir’ in yanına katarak Beyoğlu’ndaki Haset Kitapevine gönderip uygun gördüğünüz Fransızca Geometri kitaplarından birer tane aldırdı. Bunları Atatürk’le beraber gözden geçirdikten sonra ben ayrıldım ve kış aylarında Atatürk bu eser üzerinde çalıştı. Geometri kitabı bu emeğin ürünüdür.”

Mustafa Kemal bu geometri kitabını yazarak matematiğe daha anlaşılır yeni terimler kazandırmak isteğini Sivas’ ta girdiği bir geometri dersinde ortaya koymuştur.

Atatürk 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas’ a gitmiş ve 1919 yılında Sivas Kongresi’nin yapıldığı lise binasında bir geometri ( Hendese ) dersine girmiştir. Bu derste öğrencilerle konuşmuş ve geometri üzerine çeşitli sorular yöneltmiştir. Ders esnasında eski terimlerle matematik öğreniminin ve öğretiminin zorluğunu bir kez daha saptayan Atatürk “ bu anlaşılmaz terimlerle bilgi verilemez. Dersler Türkçe terimlerle anlatılmalıdır.” Diyerek dersi kendi buluşu olan Türkçe terimlerle ve çizimleriyle anlatmıştır. Bu sırada derste Pisagor teoremini de çözümlemiştir.


GeoCebir Nedir?

GeoCebir ortaokullar için geometri, cebir ve calculus'ü birleştiren bir dinamik matematik yazılımıdır.


GeoCebir bir yandan bir dinamik geometri sistemidir. Noktalar, vektörler, doğrular, koni bölümleri ve fonksiyonlar ile çizimler yapabilir ve onları daha sonra dinamik olarak değiştirebilirsiniz.

Diğer yandan, denklemler ve koordinatlar doğrudan girilebilir. Böylece, GeoCebir sayılar ile ilgili değişkenler, vektörler ve noktalar ile baş edebilir, fonksiyonların türev ve integrallerini bulabilir ve Kök ve UçDeğer gibi komutları destekleyebilir.

GeoCebir yazılımını buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Dinamik Çalışma Sayfaları

GeoCebir ayrıca dinamik çalışma sayfaları oluşturmak için kullanılabilir:

Bir zip dosyası halinde Bütün çalışma sayfalarını indir

Çalışmazsa, lütfen en son Java sürümünü yükleyiniz ve tekrar deneyiniz.

Heron M.S. yaklaşık olarak 10-75 yılları arasında yaşamıştır. Bazı kaynaklarda adı Hero olarak da geçmektedir. Genel olarak matematik, fizik, pnömatik (hava ve sıvı basıncıyla ilgili) ve mekanik alanlarında eser vermiştir. Kitaplarının en az 13 tanesinin günümüze ulaştığı biliniyor. Yukarıda bahsettiğim konuların dışında savaş makineleri ve kuklacılık amaçlı kullanılacak düzeneklerle ilgili de çalışmaları bulunduğu biliniyor. Ünlü Heron çeşmesi makinasını icat eden kişi olduğu sanılmaktadır. Adı onunla birlikte anılan eserlerin çoğunun onun mu yoksa başkasının tarafından mı yazıldığı bilinmese de, onun yazdığı kesin olan 3 önemli kitaptan söz etmek yararlı olacaktır: Mechanica, Pnomatica ve Metrica.

Mechanica
Mechanica 3 kitaptan oluşmuştur ve genel olarak mimarlara veya inşaat işlerine yararlı olmak amacıyla yazılmıştır. Heron, Mechanica’nın 1. kitabında hareket, statik ve denge konularını işlemiştir. 2. kitapta, ağır cisimlerin kaldırılmasını sağlayacak mekanizmalar önermiş ve düzlemsel cisimlerin ağırlık merkezlerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalar yapmıştır. 3. kitapta ise vinç diyebileceğimiz makinelerin işleyişini anlatmış ve bu sefer de ağır cisimlerin kaldırılmasından sonra nasıl taşınabilecekleri konusunu ele almıştır. Wikipedia’da yazılanlara göre Mechanica’nın sadece Arapça tercümesi günümüze ulaşmıştır.

Pnömatika
Pnömatika benzerine pek rastlanamayacak değişiklikte bir kitaptır. Sıvı basıncıyla ilgili kısmen doğru, yer yer tamamen yanlış teoriler içeren birinci bölümden sonra, ikinci bölümde, oyuncak olmaktan öte bir amaçla kullanılmadıkları tahmin edilen birçok mekanik aletin tasviri yer almaktadır. Heron’un bu oyuncakları, öğrencilerine fizik anlatırken kullandığı düşünülüyor. Heron’un ününü borçlu olduğu şeylerden biri de aslında oyuncak olarak gördüğümüz bu şeylerden biridir:Heron Çeşmesi ya da Aeolipile (Aeolos Rüzgar Tanrısı’nın adıdır; pila ise top demektir). Heron Çeşmesi, kısaca özetleyecek olursak, günümüzde buhar motoru dediğimiz şeyin işleyiş mantığının ilk kez görüldüğü yerdir. Kaynayan suyun oluşturduğu buharın bir türbini çevirmesiyle buhar gücünü harekete çevirmektedir. Heron’un ayrıca tapınaklarda kendiliğinden açılan kapılar ya da karşısına geçtiğinizde size su veren, robot diyebileceğimiz mekanizmalar hatta para atılması esasına dayanan ilk otomatları da yaptığı bilinmektedir.Metrica
Metrica da 3 kitaptan oluşmaktadır. Özellikle 1. kitap çok önemlidir. Bu kitapta Heron, değişik geometrik cisimlerin alanlarının bulunmasıyla ilgili formüller vermiş ve bir sayının karekökünü veren bir algoritma kullanmıştır. Heron’un bir düzgün çokgenin alanını, kenar uzunluğunun karesinin belli bir sabitle çarpımı olarak göstermesi çabası ve kullandığı karekök algoritmasının bir benzerinin Babilliler tarafından 2000 yıl kadar önceden biliniyor olması onun Babil etkisinde kalmışlığının ve diğer Antik Yunan matematikçilerinden ayrılığını göstermektedir. (Babilliler de düzgün bir çokgenin alanını bulmak için aynı fikri kullanmışlardır fakat onların kullandığı katsayılar Heron’un kullandıklarından farklıdır.)

Kitapta bahsi geçen karekök alma algoritması şöyledir:


Yine 1. kitapta Heron Formülü olarak bilinen, üçgenin alanını veren formül bulunur:


Heron bu formülü birbiriyle çok da ilişkili görünmeyen birçok bağıntıyı kullanarak uzun ve geometrik bir yaklaşımla ispatlamıştır.

29 Ekim 2008

BASIN BÜLTENİ
Kasım 2008

Bilgi için: Koç Üniversitesi
www.ku.edu.tr
(0212) 338 15 01 / Ayça Yürük / ayuruk@ku.edu.tr
(0212) 338 16 90 / Ayşenur Ateş / ayates@ku.edu.tr

Koç Üniversitesi Bilim Topluluğu 15 Mart ve 22 Mart tarihlerinde, İstanbul Liselerarası Matematik Olimpiyatlarının üçüncüsünü gerçekleştirecek.

Koç Üniversitesi Bilim Topluluğu geçtiğimiz yıl, 9 Mart ve 16 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği “İLMO-İstanbul Liselerarası Matematik Olimpiyatları” nın, bu yıl 15 Mart ve 22 Mart tarihlerinde üçüncüsü düzenleyecek. İstanbul’dan yaklaşık 50 lisenin bir araya gelmesi planlanan, yarışma için başvurular başlamıştır. Ayrıca İstanbul dışından katılmak isteyen okullar olursa başvuruları değerlendirilecektir.
(İletişim: ilmo@ku.edu.tr)

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen, İstanbul Liselerarası Matematik Olimpiyatlarına İstanbul’ dan toplam 52 liseden öğrenciler katılmış ve kazananlara 16 Nisan’ da düzenlenen tören ile ödülleri verilmiştir.

Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden; Yrd. Doç. Emre Alkan başkanlığında, Yrd. Doç. Toga Etgü ve Prof. Dr. Varga Kalantarov oluşan kurulun sorularını hazırladığı olimpiyatlarda Koç Üniversitesi’nde eğitim gören 80 gönüllü görev almıştır. Geçen yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Liselerarası Matematik Olimpiyatları’ na her okuldan 4 asil öğrenci olmak üzere toplam 208 öğrenci katılımda bulunmuştur.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aşkar İstanbul Liselerarası Matematik Olimpiyatlarına ilişkin şu çağrıda bulunmaktadır.
“Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz İstanbul Liseleri Matematik Olimpiyatı’na sizleri heyecan ve sevgiyle davet ediyorum. Bu yarışma ilimizdeki öğrencilerin ve yöneticilerinin dostluk içinde güzellikleri aramak için geçirecekleri zevkli ve eğitici bir deneyim. İleride mutlaka öğrencilerimizin hepsi matematikçi olmayacak. Ama matematiğin yoğunlukla kullanıldığı alanlar fevkalade çok. Ayrıca matematik bir düşünce disiplini, olayların özünü ortaya çıkarabilme için önemli bir eğitim. Bu tür yarışmalara katılmak derece almak kadar, hatta daha da önemli”.

Bilim Kulübü Başkanı Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Burak Keçeli İstanbul Liselerarası Matematik Olimpiyatlarına ilişkin düşüncelerini şöyle aktarmaktadır:
“Türkiye’de ve üniversitemizde öğrencilerin bilimsel aktivitelere katılımını arttırmayı hedefleyen Bilim Topluluğu Kulübü, liseli gençlerin bilime ve bu bağlamda matematiğe ilgisini artırmak amacıyla, İstanbul Liselerarası Matematik Olimpiyatı’nın ikincisini 2008 yılının mart ayında Koç Üniversitesi kampusunda gerçekleştirdi. 2009 yılında da, aynı amaç doğrultusunda üçüncüsünü gerçekleştirecek. Bilim Topluluğu Kulübü olarak hedefimiz ilerleyen yıllarda artık gelenekselleşen ILMO’ yu kapsamını genişleterek Türkiye genelinde gerçekleştirmek.”

Olimpiyatlar hakkında:
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki aşama halinde 15 Mart’ ta yapılacak olimpiyatın üç buçuk saat sürecek ilk bölümünde yarışmacılardan çoktan seçmeli 36 soruyu cevaplamaları isteniyor. İlk aşamada başarılı olan 30 öğrenci ise 22 Mart günü yapılacak ikinci aşamada yarışmaya hak kazanacaklar. 1 saat 30 dakika sürecek iki oturumdan oluşan ikinci aşama sınavında ise yarışmacıların klasik tarzda hazırlanmış 6 soruyu cevaplamaları isteniyor. Geçen yıl sınavda öğrencilerin cevaplamaları istenilen sorular, “Sayılar Teorisi, Analiz, Cebir, Kombinatorik ve Geometri” alanlarından seçilecektir. Bu yıl 15 Mart ve 22 Mart tarihlerinde iki aşamada gerçekleşecek olan yarışma sonunda birinci olan öğrenciye bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet Ipod Nano (8Gb), 1000 YTL, ikinci olan öğrenciye bir adet Ipod Nano(8Gb), 750 YTL ve üçüncü olan Ipod Nano(4Gb), 500 YTL para ödülü verilmesi planlanmaktadır.

Bilim Topluluğu Kulübü hakkında:
Matematik Olimpiyatlarının astronomi, optik, robotik ve telsiz kullanımı gibi alanlarda faaliyet gösteren 5 alt gruptan oluşan Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı bir öğrenci kulübüdür. 2002 yılında kurulan ve şu anda Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans öğrencisi Burak Keçeli tarafından başkanlığı sürdürülen kulübün faaliyetleri arasında, lisans öğrencilerine yönelik seminerler düzenlenmesi, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bilim şenliği ve güneş enerjili küçük araba ve bot yarışmaları düzenlenmesi gibi bilimi sevdirmeye yönelik eğitici ve eğlendirici faaliyetler vardır.
Olimpiyat organizasyon komitesi iletişim e-maili: ilmo@ku.edu.tr
25 Eylül 2008

Satranç ve Matematik

"Matematiğin Aydınlık Dünyası" ndan "Satranç ve Matematik" hakkında bir hikaye...24 Mayıs 2008

Ünlü Logo Denklemleri

Toplama-çıkarma, çarpma-bölme, kuvvet alma işlemleriyle birbirine bağlanmış sayı ve harf topluluğuna cebirsel ifade denir. Peki bu sayı ve harf topluluğuna resimler, semboller ekleyerek ünlü logoları elde etsek nasıl olur hiç düşündünüz mü?.. İşte bir kaç örnek;

Nesquick

Apple
Unilever
Wikipédia
Claro
Quaker
Daha fazlasını burada bulabilirsiniz.
Kaynaklar: http://comunicadoresdeplantao.blogspot.com/2008/05/equaes-logomticas.html
http://logologos.blogspot.com/


Uluslararası İlköğretim ve Ortaöğretim Proje Yarışması BUSEF 2008'e katılan Ahmet Yenice İlköğretim Okulu 7/D öğrencisi Oylum Kurt ve 7/B öğrencisi Onur Dinçer'in, Matematik Öğretmeni Rahman Ketenciler danışmanlığında geliştirdikleri "USB'den çalışan 3 fanlı laptop soğutucu taban" adlı projeleri ile yurt içi ve yurt dışından katılan 1.203 proje arasından finalde yarışmaya hak kazandı.Ahmet Yenice İlköğretim Okulu 7B sınıfı öğrencilerinden
Çisel ÇINAR,
Gözde KURAN,
Minel Beril DEMİRKAN
ve
Miray KÜÇÜKKARAKAŞ'ın
"Matematik ve Evimiz" adlı "Geometrik Şekiller" konulu proje çalışması;
Ahmet Yenice İlköğretim Okulu 7B sınıfı öğrencilerinden
Berke KAYA,
Alperen UYSAL
ve
Kürşat KARACA'nın
"Matematik ve Çevremiz" adlı "Çokgenler" konulu proje çalışması;


Yenimuhacir İlköğretim Okulu 8A sınıfı öğrencilerinden
Nebi ÇENGELOĞLU
ve
Caner TÜRKER'in
"Binalar ve Geometri" adlı "Geometrik Şekiller" konulu proje çalışması;

Matematik onu yaratanların elinden çıkıp ders kitaplarına girinceye kadar büyük bir değişim geçirir. Kitaplardaki matematik ister istemez uygulanacağı alanların beklentisi doğrultusunda katı, kesin ve teknik ayrıntılar içermektedir. Oysa matematikçiler o matematik bilgilerini hiç de kitaplarda gördüğümüz soğuk yüzleriyle yaratmazlar.

Matematiğin bilinmezlikleri içinde düşe kalka, çoğu zaman yanılıp düzelterek ilerler matematikçiler sonuca. Bir maceradır matematik labirentlerinde gerçekleri aramak. Bu belgeselde matematik macerasına katılmış ve çoğu topraklarımızda yaşamış matematikçilerin konuya bir insan olarak yaklaşmalarını ön plana çıkarıyoruz. Çekimleri Perge, Miletos, İznik, Didim, Bodrum Kalesi ve Davutlar Milli Parkı'nda gerçekleşen belgeselde Süleymaniye ve Şişli Askeri kütüphanelerinin zengin arşivlerinden orijinal elyazması kitaplar da görüntüye geliyor. Bu belgesel size matematiğin insan ögesini tanıtacak ve yüzyıllardır bu matematik macerasına insanların gönüllü olarak katılmış olmasını doğal karşılamanıza yol açacak.Sunan: Ali Sinan Sertöz, Yapım-Yönetim: Zehra Tülin Sertöz Özgün Müzik: Can Attila, Kurgu: Yusuf Şen, Araştırma ve Metin: Ali Sinan Sertöz, Reyyan Ayfer, Zehra Tülin Sertöz Kamera-Ses: Alyat Burç, Cihangir Aydoğan, Hüseyin İmancı, Volkan Çınar, Necati Kaynarca Oynayanlar: Alparslan Acarsoy, Müjdat Alpak

TRT Market'ten satın almak için tıklayın!

Little Big League (1994) [IMDb]

Joe tek başına bir evi 5 saatte boyamaktadır...

Sneakers (1992) [IMDb]

Sneakers, bilgisayar şifrelerinin, güvenlik sistemlerinin...

The Simpsons 7. Sezon 6. Bölüm "Treehouse of Horror VI" [IMDb]

Homer, matematiksel kavramların...

Mean Girls (2004) [IMDb]

Liseler arası matematik yarışmasında öğrenciler soruları yanıtlıyor...
Cube (1997) [IMDb]

Altı alelade yabancı uyandıklarında kendilerini bubi tuzakları...

Colossus: The Forbin Project (1970) [IMDb]

Filmde anlatılanlara göre Amerika'nın füze sisteminin yönetimini...

The Bank (2001) [IMDb]

Jim Doyle, borsa çöküşlerini önceden bulabilen bir...

The Simpsons 1. Sezon 2.Bölüm "Bart the Genius" (1990) [IMDb]

Bart Simpson, okulda bir matematik problemini çözüyor...Kaynaklar: http://www.math.harvard.edu/~knill/mathmovies/