İzlemek istediğiniz konunun üzerine tıklayınız.


1.ÜNİTE: Kümeler ve Olasılık


Kümeleri tanıyalım
Evrensel,alt ve boş küme
Kümelerle işlemler
Doğal sayılar
Olası durumları belirleme
Olasılığın temel kavramları
Olasılığı hesaplama
Olay çeşitleri

2.ÜNİTE: Verilerden Sayılara

Araştırmalarda istatistik
Tablo ve grafikler
Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri
Örüntüler ve ilişkiler
Tam sayılar ve mutlak değer
Tam sayıları karşılaştırma ve sıralama


3.ÜNİTE: Kesirler ve Çarpanlar
Çarpanlar ve katlar
Bölünebilme kuralları
Asal sayılar
Ortak katlar ve bölenler
Kesirleri karşılaştıralım
Kesirlerle tahmin
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri
Kesirlerle çarpma işlemi
Kesirlerle bölme işlemi

0 yorum: