Proje Adı: Röportaj
Proje Ödevi Konusu: Bu projede sizden, aile bireylerinizin ve okul öğretmenlerinizin işte, evde ve nerelerde, ne kadar matematik kullandıkları ile ilgili röportaj yapmanız ve sonuçlarını rapor halinde sunmanız istenmektedir.
Yönerge: Aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
  1. Yapacağınız çalışmanın zaman ve iş takvimini yapınız ve bu takvime göre uygun çalışmalarınızı tamamlayınız.
  2. Önce aile bireyleri daha sonra okul öğretmenleriniz varsa diğer kişiler olmak üzere yaptığınız röportajları düzgün cümlelerle yazınız. Röportajı kamera ile çekebilirsiniz.
  3. Proje konusunun, alınış ve teslim tarihinin, kaynakların, şahsi bilgilerin ve konuya uygun resimlerin bulunduğu bir kapak hazırlayınız.
  4. Projeniz ile ilgili gelişmeleri bana bildirin.
  5. Sonuçta bu röportajları yorumlayıp matematiğin hayatımızdaki önemi hakkında düşündüklerinizi rapor halinde yazınız.
  6. Başarılar diliyorum.
Ahmet Yenice İlköğretim Okulu 7C sınıfı öğrencilerinden
Günce DURMUŞ,
Elif ERGUVAN ve
Tansu ŞİMŞEK'in
"Matematik Gazetesi" adlı proje çalışması.


3 Ocak 2008

Buğday Tanesi


Satranç oyunu ilk bulunduğu zaman Acem Sultanı öylesine etkilenmiş ki oyunun bütün tapınaklara konmasını buyurmuş. Dahası da oyunun mucidine "Dile benden ne dilersen" demiş. Adam şöyle bir istekte bulunumuş: Birinci kare için bir tek buğday tanesi, ikinci kare için 2, üçüncü kare için 4, dördüncü kare için 8, beşinci kare için 16... Yani toplam 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 ... buğday tanesi. Hesaplayın.

Bir adamın, her biri üçer halkadan oluşan beş tane zinciri varmış. Bir demirciye giderek, elindeki zincirleri birleştirerek bir tek zincir yapmasını istemiş ve bu iş karşılığında ne ödeyeceğini sormuş. Demirci bir halkayı kesmek için iki akça, bir halkayı kaynak yapmak ve birleştirmek için de iki akça istediğini söylemiş. İşin bitiminde adam demirciye kaç metelik ödemiş?
2 Ocak 2008

İki arkadaş karınlarını doyurmak için bir yere oturmuşlar. Birinin beş, diğerinin de üç somun ekmeği varmış. Ekmeklerin hepsi de aynı büyüklükte ve ağırlıktaymış. İki ahbap tam da yemeğe başlamak üzereyken yoldan geçen üçüncü bir kişi yanlarına gelmiş ve onlarla yemeği önermiş. Yabancı, payına düşen ekmek için 8 akça ödeyebileceğini söylemiş. Her biri eşit büyüklükte ekmek yediğine göre, iki arkadaşın sekiz akçayı nasıl paylaşması gerektiğini bulun.


Pisagor teoremi ile ilgili bu diyagram Çinli el yazmacısı The Chou Pei'den alınmış. (Bu çalışmanın tarihi hakkında birbiriyle çelişen yorumlar var. Bazıları MÖ 1200 yılı kadar eski bir tarih verirken bazıları MS 100 yılından olduğunu öne sürüyor.) Bu çalışmada oldukça astronomik hesaplamalar bulunuyor.

Bu şekil üzerinde çalışılıp tekrar düzenlendiğinde, Pisagor teoreminin kanıtı ortaya çıkıyor.


Kaynak: More Joy Of Mathematics - Theoni PAPPASKılıç yapım sanatı Japonya'da babadan oğula ve ustadan çırağa geçerek ilerlemiş çok eski bir uzmanlık alanıdır. Eskirimciler belli dini ayinler ve gelenekleri takip eder ve törenle kostümü giyerler.
İlk olarak, eskirimci kılıcın tutma yeri olan ve çelik ve demirden oluşan kısmına özel bir dikkat gösterilmelidir. Diğer çelik kısım bunun üzerinde ve belli ölçülere göre yer alır, örneğin 6-8" uzunluk ve 1.25-2" eninde. Kılıcın hem sert hem de yaylanabilir olması için tabakalar halinde yapılması gerekir. Demirin sıcaklığı kaynak yapma ısısına kadar yükseltilir. Daha sonra şekil verilip orjinal boyutlarında tekrar soğutulur. Olası hatalardan kaçınmak için metale hiçbir zaman elle dokunulmamasına özen gösterilir. İki kat yapabilmek için kaynak yapıp soğutma işlemi tekrarlanır. Aslında, bu işlem 22 kez tekrarlanır ve
tabakalı çeliğin oluşmasını sağlar. Her bir soğutma işlemi arasında metal yağlanıp su ile soğutulur ve istenen boyut ve şekil elde edilir.