Sıfır sembolünü Mısırlıların Mayalılardan önce kullandığı biliniyor. Bu sembolü sadece 11 ile 101 arasındaki farkı belirtmek için kullanmışlar. Mayalılar "sıfır" sembolünü kullananlar olarak ünlenmişlerdir ancak onlarda günümüzde kullandığımız şekliyle ele almamışlardır. Sıfır'ı modern günümüze en yakın şekilde kullananlar Hindulardır. Mayalılardan daha gelişmiş bir biçimde, tutarlı ve matematiksel temellere dayanan bir biçimde kullanıyorlardı.

0 yorum: