Rhind PapirüsüRhind Papirüsü adı verilen bu papirüs, matematik alanında bilinen ilk belgedir (MÖ 1600); 1858 yılında İskoçya'lı antikacı Alexander Henry Rhind Nil yakınında küçük bir köyde buldu. Belge bugün Londra'da British Museum'dadır. Uzunluğu yaklaşık 5,50 metre, genişliği 30 santimetredir. Somut bir problem içermeyen bu belgede paylaşım (geniş anlamda kesirler o dönemde henüz bilinmiyordu) ve alan ölçümleri konusunda yöntemlere yer verilir.

Dresden KodeksiMayalar'ın sayı bilgisi o çağda çok ileri düzeydeydi, çünkü sayının yazımında basamaktan yararlanılıyordu. Sayılar dik konumunda yerleştirilen paketlerle ayrılıyordu; paketler de sağdan sola yatay konumda dizilmekteydi. Mayalar'da biri halkın, öteki din adamlarının kullandığı iki yazım türü vardır. İkincisi daha bilimseldi ve oldukça karmaşık bir takvim oluşturmakta kullanıldı.

0 yorum: