SINAVIN ADI:
TUBİTAK 13. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı

SINAV BAŞVURUSU:
Aday başvuruları 28 Ocak–17 Mart 2008 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı
http://www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
13. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavı her ilköğretim okulu 7 öğrenci
ile başvuru yapabilecektir.

SINAV YERİ:
Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya,
Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak il merkezleri
ile Kıbrıs’ta olimpiyat sınavları uygulanacaktır.

SINAV TARİHİ:
Olimpiyat sınavları 26 Nisan 2007 Cumartesi ve 27 Nisan 2007 Pazar günleri 09.30 –
18.00 saatleri arasında iki gün boyunca altı oturum olarak uygulanacaktır.

SINAV UYGULAMASI:
 • Olimpiyat sınavlarında çoktan seçmeli, 5 (beş) seçenekli soru sorulacaktır.
 • Olimpiyat sınavları merkezi sistem olarak uygulanacaktır.
 • Soru ve cevap kâğıdı TÜBİTAK tarafından hazırlanacak, Eğitim Teknolojileri Genel
  Müdürlüğünde basılacaktır.
 • İlköğretim Matematik Olimpiyatı ile fizik sınavı sorularının yanıtları çözümlemeli
  olarak yapılacaktır.
 • Soru alanları ve takvimi aşağıda belirtilmiştir


SINAV KONULARI:

TUBİTAK 13. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı Sınavına 6,7 ve 8’inci
sınıflar girecektir.
Sınıflara ve dallarına göre soru sayıları ve sınav süreleri aşağıda belirtilmiştir.SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

Sınav değerlendirmesi;
 • Tüm sınavlar için; [Ham Puan = Doğru Sayısı-( Yanlış Sayısı/ 4)]
  formüllerine göre yapılacaktır.
 • Çözümlemeli soruların yer aldığı soru kitapçıkları TÜBİTAK tarafından
  değerlendirilecektir.
SINAV İTİRAZLARI:
 • Sınavı sorularına yapılan itirazlar TUBİTAK Olimpiyat Komitesi tarafından incelenip
  sonuçlandırılacaktır.
 • Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
  cevaplandırılacaktır.
 • Yapılacak itirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara
  Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin
  5495218/5001 numaralı hesabına 10 (on) YTL inceleme ücreti yatıracaktır.
 • Başvurusu/ sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
  çıkarılan, adayların/ kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargıorganları dışında, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez ve gösterilmez Bu konuylailgili talepler dikkate alınmayacak adaya ya da kuruma cevap yazısı gönderilmeyecektir.

0 yorum: